سایت آموزشهای بین الملل مدرسه اسلامی هنر

کارفرما

کارفرمای پروژه

مدرسه اسلامی هنر (واحد بین الملل)

تاریخ

تاریخ و مدت

20 اردیبهشت 1400  |  30 روز

Location

محل پروژه

قم

این سایت به سفارش مدرسه اسلامی هنر و به منظور جذب هنرجویان و علاقه مندان انگلیسی زبان از سرتاسر جهان و آشنایی هر چه بیشتر ایشان با هنرهای اصیل اسلامی و ایرانی، توسط تیم مشکات جم طراحی و اجرا گردید.


آدرس سایت:

isoacourses.com


اهداف سایت مدرسه اسلامی هنر:

– اطلاع رسانی از دوره ها و برنامه های حضوری و غیرحضوری مدرسه اسلامی هنر
– فرآیند ثبت نام و اعلان به هنرجویان از طریق داشبورد اختصاصی
– دسترسی به پنل LMS از طریق سایت برای هنرجویان غیرحضوری
– …